Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đối với các dự án quan trọng quốc gia

Các dự án quan trọng Quốc gia được thực hiện quyết toán theo Thông tư 09/2016/TT-BTC bao gồm các bước sau đây.

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định;

Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị, thành phố. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần: Sáng từ 7h 30' đến 11h 30', chiều từ 13h 30' đến 16h 30'.

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ quyết toán vốn đầu tư và lập Phiếu giao nhận theo mẫu số 13A/QTDA ban hành kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.

Bước 3: Thẩm tra báo cáo quyết toán

Chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý trực tiếp kiểm tra, thẩm tra hồ sơ quyết toán vốn đầu tư. Trong quá trình thẩm tra, nếu có phát sinh vướng mắc chuyên viên thẩm tra tham mưu Lãnh đạo phòng có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán, như: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan. Thời gian quyết toán sẽ tính từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Trình phê duyệt quyết toán

Sau khi thẩm tra báo cáo quyết toán, Phòng Tài chính-Kế hoạch trình Uỷ ban nhân dân cấp Huyện phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp Huyện. Thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách cấp huyện quản lý. Chủ đầu tư nhận Quyết định tại Phòng Tài chính-Kế hoạch (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

Theo Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

Gởi câu hỏi

183

Văn bản liên quan