Sản phẩm ngành công nghệ TTTT có khả năng mất an toàn phải công bố hợp quy

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo đó, Thông tư 15 đã sửa đổi, bổ sung quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa và hình thức quản lý tại Thông tư 30, cụ thể quy định mới như sau:

  • Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm:
    • Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy;
    • Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy.
  • Sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy.

  • Sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” phải được công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy.

Xem chi tiết tại Thông tư 15/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

147

Văn bản liên quan