Sắp tới, sẽ có nhiều người được miễn thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Điều 79 Luật Quản lý thuế 2019, cơ quan quản lý thuế thực hiện miễn thuế đối với những trường hợp sau:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có số tiền thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống. (Quy định này đã được quy định trước đó tại Điều 61 Luật Quản lý thuế 2006 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13).

- Cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống. (Đây là quy định mới được bổ sung tại Luật Quản lý thuế 2019).

Theo đó, kể từ ngày 011/7/2020, những cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý:

- Trường hợp miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có số tiền thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống thì cơ quan thuế căn cứ sổ thuế để thông báo danh sách hộ gia đình, cá nhân thuộc diện miễn thuế.

- Trường hợp miễn thuế đối với cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống thì người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn trên cơ sở tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Nguyễn Trinh

Gởi câu hỏi

1,468

Văn bản liên quan