Sinh hoạt của thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Đây là nội dung cơ bản được quy định tại Thông tư 23/2017/TT-BGTVT được ban hành ngày 28/7/2017. Vậy cụ thể các quy định này như thế nào?

Theo nội dung hướng dẫn tại Điều 45 Thông tư 23/2017/TT-BGTVT, việc sinh hoạt của thuyền viên trên tàu biển Việt Nam được quy định như sau:

1. Thời gian biểu sinh hoạt trên tàu do thuyền trưởng quy định. Trong trường hợp cần thiết, thuyền trưởng có thể thay đổi thời gian biểu này cho phù hợp với công việc và điều kiện thời tiết của từng mùa, từng khu vực.

2. Thuyền viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy sinh hoạt của tàu và phải thực hiện đúng chế độ vệ sinh, phòng bệnh trên tàu. Buồng ở của thuyền viên, phòng làm việc, câu lạc bộ, hành lang, cầu thang, buồng tắm, buồng vệ sinh và các nơi công cộng khác, phải bảo đảm luôn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

3. Nghiêm cấm việc đánh bạc, sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện bị cấm, các hình thức sinh hoạt không lành mạnh khác ở trên tàu.

4. Hạn chế sử dụng chất có cồn, giới hạn mức độ không vượt quá 0,05% nồng độ cồn trong máu hoặc 0,25mg/l nồng độ cồn trong hơi thở.

5. Việc sinh hoạt, giải trí trên tàu chỉ được tiến hành đến 22h00 trong ngày, trường hợp đặc biệt do thuyền trưởng quy định.

Thông tư 23/2017/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017. 

Gởi câu hỏi

296

Văn bản liên quan