Sửa đổi quy định về thiết bị nhận dạng vô tuyến điện

Ngày 20/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 18/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 46/2016/TT-BTTTT quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

Theo đó, Thông tư 18 đã sửa đổi quy định về thiết bị nhận dạng vô tuyến điện, cụ thể quy định mới như sau:

  • Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện sử dụng sóng vô tuyến để tự động nhận dạng, theo dõi, quản lý hàng hóa, con người, động vật và các ứng dụng khác. Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện bao gồm hai khối riêng biệt được kết nối thông qua giao diện vô tuyến:
    • Thẻ tần số vô tuyến mang chip điện tử, có hoặc không có nguồn điện, được gắn trên đối tượng cần nhận dạng.
    • Thiết bị đọc tần số vô tuyến phát ra tần số nhất định để kích hoạt thẻ vô tuyến và thẻ vô tuyến sẽ phát ra thông tin của thẻ.
  • Thiết bị RFID được sử dụng trong các hoạt động phân phối, vận chuyển và bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, giao thông hay các ứng dụng di động.

Lưu ý: Thiết bị RFID cự ly ngắn quy định tại Thông tư 46 không bao gồm thiết bị thu phí điện tử không dừng ứng dụng công nghệ nhận dạng vô tuyến RFID dùng băng tần 920-923 MHz có công suất phát trên 500 mW ERP.

Xem các quy định mới tại Thông tư 18/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 12/02/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

158