Tăng lương tối thiểu vùng 2019, mức đóng BHXH có tăng không?

Tăng lương tối thiểu vùng 2019, mức đóng BHXH có tăng không?
Thu Hiền

Đây là thắc mắc của chị Nguyễn Thị Liên (email: nglienkt**@gmail.com) gửi về Thư Ký Luật với nội dung: “Tôi làm việc ở công ty chuyên về gia công giày dép tại TP Hồ Chí Minh, mức lương đóng BHXH hiện nay của tôi là 4.300.000 đồng/tháng, vậy sắp tới lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng thì mức đóng BHXH của tôi có tăng theo không?”

 

Về thắc mắc của Chị, THƯ KÝ LUẬT có một số trao đổi như sau:

Theo Khoản 2.6 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức lương tính đóng BHXH của NLĐ làm việc trong doanh nghiệp không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Từ năm 2019, mức lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng thêm từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng, như vậy mức lương thấp nhất để đóng BHXH có sự thay đổi như sau:

ĐVT: Đồng

VÙNG

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Mức lương thấp nhất
đóng BHXH bắt buộc

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Mức lương thấp nhất
đóng BHXH bắt buộc

NLĐ chưa qua
học nghề

NLĐ đã qua
học nghề (+7%)

NLĐ chưa qua học nghề

NLĐ đã qua học nghề (+7%)

Vùng I

3.980.000

3.980.000

4.258.600

4.180.000

4.180.000

4.472.600

Vùng II

3.530.000

3.530.000

3.777.100

3.710.000

3.710.000

3.969.700

Vùng III

3.090.000

3.090.000

3.306.300

3.250.000

3.250.000

3.477.500

Vùng IV

2.760.000

2.760.000

2.953.200

2.920.000

2.920.000

3.124.400

 

Trường hợp của Chị mức lương đóng BHXH hiện tại là 4.300.000 đồng/tháng, nếu Chị là lao động thuộc diện làm công việc đơn giản (tức chưa qua học nghề) thì có thể mức đóng BHXH không thay đổi, nhưng nếu Chị là lao động đã qua học nghề thì mức đóng BHXH sẽ tăng thêm Chị nhé!

Trân trọng!

Gởi câu hỏi

8,801