Thay đổi hồ sơ đề nghị chứng nhận hợp quy sản phẩm ngành công nghệ TTTT

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Cụ thể, hồ sơ đề nghị chứng nhận hợp quy sản đã được Thông tư 15 sửa đổi, bổ sung theo hướng tinh gọn hơn, cụ thể hồ sơ mới như sau:

  • Văn bản đề nghị chứng nhận hợp quy;
  • Trường hợp tổ chức chưa có mã số doanh nghiệp hoặc cá nhân chưa có số định danh cá nhân, nộp kèm theo hồ sơ bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu một trong các loại giấy tờ sau:
    • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư;
    • Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu.

(Tổ chức, cá nhân chỉ nộp thành phần hồ sơ này khi thực hiện chứng nhận hợp quy lần đầu hoặc các giấy tờ nêu trên có sự thay đổi).

  • Kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm cấp cho tổ chức, cá nhân hoặc nhà sản xuất hoặc đại diện được ủy quyền của nhà sản xuất;
  • Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh của sản phẩm thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất;
  • Tài liệu có liên quan tùy theo phương thức chứng nhận hợp quy: Bản sao chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm còn hiệu lực; Quy trình sản xuất và giám sát đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Xem thêm quy trình công bố hợp quy tại Thông tư 15/2018/TT-BTTTT.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

141

Văn bản liên quan