Thay đổi hồ sơ phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

20:14, 09/11/2018

Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Thông tư 26 đã sửa đổi bổ sung hồ sơ phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu, cụ thể hồ sơ mới như sau:

  • Đơn đăng ký xét duyệt nội dung tác phẩm;

  • Bản sao văn bản chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tác phẩm hoặc sản phẩm;

  • Tác phẩm đề nghị xét duyệt nội dung để nhập khẩu;

Bên cạnh đó, thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu được quy định như sau:

  • Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  • Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm. Trường hợp không phê duyệt nội dung tác phẩm, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem chi tiết tại Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 30/10/2018.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

137