Thay đổi hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký quyền sở hữu tàu bay

13:44, 11/02/2019

Chính phủ mới đây đã ký ban hành Nghị định 07/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Theo như Nghị định 07/2019/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị xóa đăng ký quyền sở hữu tàu bay Việt Nam bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Tờ khai;
  • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp từ bản chính hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị xóa đăng ký.

Thủ tục xóa đăng ký được Nghị định 07/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký quyền sở hữu tàu bay; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu bay đã cấp, trừ trường hợp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu bay bị mất. Trường hợp không cấp, Cục Hàng không Việt Nam phải trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản hướng dẫn người đề nghị đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ.

Xem chi tiết tại Nghị định 07/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

42