Thay đổi thẩm quyền cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không

Ngày 17/11/2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 45/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Theo đó, Thông tư 45/2017/TT-BGTVT đã sửa đổi, bổ sung thẩm quyền cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không của Cục Hàng không Việt Nam và Cảng vụ hàng không, cụ thể:

Đối với Cục Hàng không Việt Nam:

  • Cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước cho cán bộ, nhân viên của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc các đối tượng có nhiệm vụ tại nhiều cảng hàng không.

Đối với Cảng vụ hàng không:

  • Cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng tại một hoặc nhiều cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ cho các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 6 Điều 16 của Thông tư 01;
  • Cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay sử dụng tại một cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý cho tất cả các đối tượng quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 16 Thông tư 01.

Xem chi tiết tại Thông tư 45/2017/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

35