Thêm trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học trong thi tuyển công chức, viên chức năm 2019

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, thí sinh thi tuyển công chức, viên chức năm 2019 sẽ được miễn phần thi ngoại ngữ (tại vòng 1) trong 03 trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

- Người dự tuyển vào công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận. (Đây là trường hợp mới được bổ sung so với quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP).

Đồng thời, theo Nghị định 161, các thí sinh dự tuyển vào công chức, viên chức cũng sẽ được miễn phần thi tin học (tại vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

Như vậy, Nghị định 161 đã mở rộng thêm điều kiện miễn thi tin học cho các thí sinh so với quy định trước đây tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP, cụ thể, trước đây chỉ có 01 trường hợp duy nhất được miễn thi tin học trong thi tuyển công chức và viên chức, đó là các đối tượng có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

1,461

Văn bản liên quan