Thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu vào VN phải đáp ứng yêu cầu gì?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;

  • Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Lưu ý:

  • Đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng: Chỉ được nhập khẩu khi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp.

  • Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành quy định yêu cầu về tuổi thiết bị thấp hơn 10 năm và thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ biết để thống nhất quản lý.

Xem xét các quy định cụ thể tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Mạnh Cường -

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan