Thời hạn quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 09/2016/TT-BTC

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Đáng chú ý là thời hạn quyết toán tối đa được hướng dẫn tại điều 22 của Thông tư 09/2016 như sau:

Dự án

QTQG

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

 - Thời hạn nộp HSQT trình phê duyệt quyết toán

09 tháng

09 tháng

06 tháng

03 tháng

 - Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán

07 tháng

04 tháng

02 tháng

01 tháng

Lưu ý:

  • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa công trình của dự án vào sử dụng;
  • Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 8 Thông tư 09.

Thông tư 09/2016/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 05/3/2016.

-Thủy Phú-

Gởi câu hỏi

2,086

Văn bản liên quan