Thông tư 14: Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản được hỗ trợ

Đây là nội dung nổi bật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT là Danh mục giống vật nuôi cao sản được hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể Danh mục như sau:

Số TT

Loại vật nuôi

Giống vật nuôi cao sản

1

 

1.1

Bò sữa

Holstein Friesian (HF), Jersey

1.2

Bò thịt

Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, Droughtmaster, Red Angus, Limousine, Crimousine, Simmental, Charolaise, Hereford, Santagestrudis, BBB

2

Trâu

Murrah

3

Ngựa

Cabadin

4

Saanen; Alpine, Barbari, Beetal, Jumnapari, Boer

5

Thỏ

Newzealand, California, Hungari, Panon

6

Lợn

Yorkshine, Landrace, Duroc, Pietrain, Pietrain kháng stress, Hampshire, Edell, Dalland, Cornwall, Berkshire

7

Ross, Leghorn, Sasso, Kabir, Tam Hoàng, Lương Phượng, Dominant, Ai Cập, Cobb, Hubbard, A.A., Lohmann, Avian, Isa, Indian River Meat, Redbro, Novogen, Zolo, Gà sao, Hisex Brown, Brown Nick, Hyline, Goldline, Babcock

8

Vịt

Super M (SM), Star (ST), M14, M15 (MT), Khaki Campbell, Triết Giang, CV2000

9

Ngan

Ngan Pháp

10

Ngỗng

Rheinland, Landes, Hungari

11

Chim bồ câu

Bồ câu Pháp

12

Đà điểu

Đà điểu Châu Phi, Đà điểu Châu Úc

13

Ong

Ong Ý

14

Tằm

Đa hệ, Lưỡng hệ

Xem chi tiết tại Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 11/6/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

50

Văn bản liên quan