Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT: Ban hành Cơ sở dữ liệu về phân bón

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu về phân bón là một trong các nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt, được quy định tại Điều 5 Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT như sau:

co so du lieu phan bon, Thong tu 18/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Dữ liệu về tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sản xuất phân bón: Tên, địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ sản xuất; danh mục phân bón sản xuất, sản lượng sản xuất; hình thức sản xuất; tiêu chuẩn công bố áp dụng, công bố hợp quy; đơn vị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, số Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

  • Dữ liệu về tổ chức, cá nhân đủ điều kiện buôn bán phân bón: Tên, địa chỉ trụ sở cơ sở buôn bán; đơn vị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, số giấy chứng nhận đủ điều kiện.

  • Dữ liệu về tổ chức khảo nghiệm, thử nghiệm phân bón; tổ chức chứng nhận phân bón đã đăng ký hoặc được chỉ định: Tên, địa chỉ tổ chức, mã số (nếu có), đơn vị cấp quyết định, số quyết định và lĩnh vực hoạt động được chỉ định hoặc đăng ký.

  • Dữ liệu về nhập khẩu, xuất khẩu phân bón: Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu; loại phân bón, số lượng phân bón nhập khẩu, xuất khẩu.

  • Dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phân bón.

  • Danh mục phân bón được công nhận lưu hành tại Việt Nam.

  • Dữ liệu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về phân bón.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định về Cơ sở dữ liệu về chế biến và thị trường sản phẩm trồng trọt, bao gồm:

  • Dữ liệu về cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm trồng trọt: Tên, địa chỉ cơ sở, mã số doanh nghiệp, nhà máy (CODE), hệ thống quản lý chất lượng áp dụng, công suất, mặt hàng, chủng loại chế biến, sản lượng thu mua, sản lượng nguyên liệu nhập khẩu, sản lượng chế biến, giá thành sản phẩm, giá trị xuất khẩu (USD/năm) và thị trường tiêu thụ (nội địa, xuất khẩu).

  • Dữ liệu về các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm trồng trọt: Thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, số lượng, chủng loại sản phẩm, quy cách, giá mua, giá bán, giá trị xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo quản, sơ chế, chế biến.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

345

Văn bản liên quan