Thông tư 35: Bắt buộc sử dụng thiết bị định vị công-ten-nơ với xe ô tô

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 35/2013/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo đó, Khoản 1 Điều 8 Thông tư 35/2013/TT-BGTVT quy định về việc xếp hàng vào công-ten-nơ và xếp công-ten-nơ trên xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (sau đây gọi chung là xe ô tô) khi tham gia giao thông trên đường bộ như sau:

bat buoc su dung thiet bi dinh vi cong-ten-no voi o to, Thong tu 35/2013/TT-BGTVT

Hình minh họa (Nguồn internet)

  • Xếp hàng vào công-ten-nơ:

    • Phải lựa chọn công-ten-nơ phù hợp với loại hàng hóa và đặc tính của hàng hóa để xếp hàng;

    • Phải chèn, lót để hàng hóa trong công-ten-nơ không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển;

    • Khối lượng sử dụng lớn nhất của công-ten-nơ và hàng hóa trong đó thực hiện theo quy định tại tiêu chuẩn ISO 668 về phân loại, kích thước và khối lượng danh định.

  • Khi vận chuyển công-ten-nơ phải sử dụng tổ hợp xe đầu kéo với sơ mi rơ moóc hoặc xe ô tô tải vận chuyển công-ten-nơ phù hợp với loại công-ten-nơ.

  • Sử dụng các thiết bị để định vị công-ten-nơ với xe, đảm bảo công-ten-nơ không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển.

Như vậy, người vận tải hàng hóa, người lái xe, người áp tải, người thuê vận tải, người xếp hàng hóa trên xe ô tô và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ cần tuân thủ quy định về xếp hàng vào công-ten-nơ và xếp công-ten-nơ trên xe ô tô theo quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BGTVT.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 35/2013/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/12/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

50

Văn bản liên quan