Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Ngày 04/10/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng.

Theo Nghị định 135, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng.

Để thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Văn bản của UBND cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng;
  • Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập cộng đồng.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì tiến hành thực hiện như sau:

  • UBND cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ 
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho UBND cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Xem chi tiết Nghị định 135/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

-Thảo Uyên-

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

138