Tiền lương trực Tết Dương lịch 01/01/2018 là bao nhiêu?

Tiền lương trực Tết Dương lịch 01/01/2018 là bao nhiêu?
Ly Ly

Tết Dương lịch năm nay (01/01/2018) rơi vào ngày thứ 2 đầu tuần, như vậy người lao động sẽ được nghỉ 03 ngày (từ 30/12/2017 đến 01/01/2018). Trường hợp, người lao động đi làm hoặc trực vào dịp này sẽ được hưởng mức lương cao hơn ngày thường.

 

Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 quy định vào ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 quy định về mức tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

Theo đó, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương (chưa tính tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày).

Như vậy, tổng tiền lương của người lao động đi làm thêm hoặc trực vào Tết Dương lịch là 400% tiền lương của ngày bình thường.

  • Nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì:
Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm 
  • Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì:
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số giờ làm thêm vào ban đêm.
Gởi câu hỏi

1,283