Tiền lương và giờ làm việc vào ngày tết – giải đáp hết tại đây

Vào ngày tết, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều doanh nghiệp yêu cầu người lao động ở lại làm thêm vào ngày này. Lúc đó, doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý một số vấn đề như sau:

 

1. Số giờ làm thêm vào ngày Tết là không quá 12 tiếng

- Đây là nội dung được đề cập tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP. Theo đó, số giờ làm thêm vào Tết của người lao động là không quá 12 tiếng trong 1 ngày.

- Trường hợp sử dụng người lao động để làm thêm vào ngày Tết, người sử dụng lao động phải được sự đồng ý của người lao động. Người lao động có quyền chấp nhận hoặc từ chối về việc làm thêm vào ngày Tết.

- Nếu người lao động đồng ý làm thêm vào ngày Tết, người sử dụng lao động phải đảm bảo số giờ làm thêm là không quá 12 tiếng/ngày.

2. Người lao động được hưởng tối đa 400% tiền lương khi làm thêm vào ngày Tết

- Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 quy định vào ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

- Mặt khác, Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương (chưa tính tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày).

- Do đó, nếu làm thêm vào ngày tết thì người lao động được hưởng tổng cộng là 400% tiền lương của ngày bình thường.

- Lưu ý:

  • Người lao động làm thêm giờ vào ngày tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được tính lương làm thêm giờ theo ngày nghỉ tết;
  • Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được tính lương làm thêm giờ theo ngày nghỉ hằng tuần.

3. Tính tiền lương làm thêm vào ban đêm

- Ngoài 100% tiền lương được hưởng vào ngày tết theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, trường hợp người lao động làm việc ban đêm vào ngày tết thì tiền lương của người lao động được tính theo công thức như sau:

Tiền lương làm vào ban đêm =(300%A +30%A) x Số giờ làm thêm = 330%A x Số giờ làm thêm

 

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [300%A + 30%A + 20%(300%A)] x Số giờ làm thêm

= 390%A x Số giờ làm thêm

- Lưu ý:

  • A là tiền lương giờ thực trả ngày làm việc bình thường;
  • Giờ làm việc ban đêm là từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

- Các nội dung nêu trên được căn cứ theo Điều 97, Điều 105 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

4. Bố trí cho người lao động nghỉ bù số ngày không được nghỉ

- Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ.

- Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động 2012.

- Nội dung nêu trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

2,073

Văn bản liên quan