Tiêu chuẩn bắt buộc về trình độ đào tạo đối với giáo viên tiểu học từ ngày 01/7/2020

Giáo viên tiểu học cần những tiêu chuẩn đào tạo gì? Có bắt buộc phải có bằng Đại học hay không? Đây là câu hỏi gần đây Thư Ký Luật nhận được khá nhiều từ Quý Khách hàng, Thành viên, Thư Ký Luật xin giải đáp vấn đề này tại bài viết dưới đây.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Chương II Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên đối với giáo viên tiểu học hạng II; có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên đối với giáo viên tiểu học hạng III và có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên đối với giáo viên tiểu học hạng IV.

Tuy nhiên, về tiêu chuẩn này, mới đây, Luật Giáo dục 2019 được thông qua ngày 14/6/2019 đã nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên, theo đó, kể từ ngày 01/7/2020 toàn bộ hệ thống giáo viên phổ thông sẽ có chuẩn tối thiểu là trình độ Đại học, mầm non là Cao đẳng. Điều này đồng nghĩa với việc, từ ngày 01/7/2020, toàn bộ giáo viên tiểu học hạng II, hạng III và hạng IV đều phải có trình độ chuẩn được đào tạo là cử nhân Đại học trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với giáo viên tiểu học hạng II và hạng III; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với giáo viên tiểu học hạng IV.

Đối với giáo viên hạng II và Hạng III dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT và đối với giáo viên tiểu học hạng IV dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II, hạng III đối với giáo viên tiểu học hạng II và hạng III.

Ngoài những tiêu chuẩn này, pháp luật hiện hành cũng quy định, giáo viên tiểu học phải đảm bảo các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

66,808

Văn bản liên quan