Tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019

Tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019
Duy Thịnh
15:03, 24/09/2018

Ngoài các tiêu chí về tuổi đời, văn hóa, chính trị, người được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

 

tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Hình minh họa (nguồn internet)

Tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự được đánh giá dựa trên các tiêu chí sức khỏe về thể lực; huyết áp; thị lực, mắt; thính lực, tai mũi họng; răng hàm mặt; nội và tâm thần kinh; ngoại khoa, da liễu; xét nghiệm.

Ở mỗi tiêu chí, bác sĩ sẽ cho điểm từ 1 - 6 điểm tương ứng với tình trạng sức khỏe của người được khám là rất tốt, tốt, khá, trung bình, kém, rất kém.

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

  • Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

  • Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

  • Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

  • Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

  • Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

  • Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Người được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự là người đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe thuộc loại 1, 2 và 3. Trường hợp người đạt loại 3 nhưng có tật khúc xạ về mắt, cận thị trên 1,5 đi ốp thì không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Xem tiêu chuẩn sức khỏe của từng tiêu chí tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.


724