Tinh giảm điều kiện xuất khẩu tàu bay theo Nghị định 07/2019/NĐ-CP

Ngày 23/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Theo đó, Nghị định 07/2019/NĐ-CP đã bãi bỏ điều kiện về xuất khẩu tàu bay, theo đó việc xuất khẩu tàu bay không cần phải phù hợp với nhu cầu khai thác hoặc kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị.

Cụ thể, việc xuất khẩu tàu bay từ ngày 11/3/2019 phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc công nhận;
  • Đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh; an toàn hàng không, an ninh hàng không và bảo vệ môi trường theo quy định;
  • Tàu bay đã được xóa đăng ký mang quốc tịch Việt Nam.

Lưu ý: Trường hợp chủ sở hữu tàu bay, người cho thuê tàu bay đề nghị xuất khẩu tàu bay thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đề nghị đăng ký tàu bay, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 68/2015/NĐ-CP.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 07/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

60