Tinh gọn hồ sơ cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình

21:13, 09/11/2018

Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo quy định mới, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung;

  • Danh mục tác giả, tác phẩm, người biểu diễn;

  • Bản nhạc và lời hoặc kịch bản văn học;

  • Bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu;

Về trình từ cấp phép được thực hiện như sau:

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép phê duyệt nội dung. Trường hợp không cấp giấy phép phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm tại Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 30/10/2018.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

146