Tổ chức tín dụng phi NH chỉ được hoạt động kể từ ngày khai trương

Đây là quy định đáng chú ý được quy định tại Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được ban hành bởi Ngân hàng nhà nước vào ngày 25/12/2015.

Theo quy định tại Thông tư 30/2015/TT-NHNN, tổ chức tín dụng phi ngân hàng cần phải lưu ý những điểm sau để được tiến hành hoạt động:

  • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được cấp Giấy phép chỉ được tiến hành hoạt động kể từ ngày khai trương hoạt động.

  • Ngoài ra, để khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng phi ngân hàng được cấp Giấy phép phải có đủ các điều kiện quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.

  • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải tiến hành khai trương hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép; quá thời hạn này mà không khai trương hoạt động thì Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép.

Xem thông tin chi tiết tại Thông tư 30/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 08/02/2016.

Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

79

Văn bản liên quan