Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan cấp phép nhập khẩu giống cây lâm nghiệp

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và vật thể trong Danh mục vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Cụ thể, đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp phải lập hồ sơ xin cấp phép hoạt động, cơ quan giải quyết hồ sơ được quy định như sau:

  • Cơ quan thực hiện: Tổng cục Lâm nghiệp
  • Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp
  • Địa chỉ: số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.
  • Điện thoại: 024.3843.8792 Fax: 024.3843.8793
  • Email: ln@mard.gov.vn

Thời hạn giải quyết hồ sơ được Thông tư 43 quy định như sau:

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu. Trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Xem chi tiết hồ sơ tại Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan