Tổng hợp biểu mẫu, công văn dùng để gửi đến cơ quan hải quan

Nhằm giúp mọi người tiết kiệm thời gian tìm kiếm, nâng cao hiệu quả công việc, Thư Ký Luật chia sẻ phần tổng hợp các biểu mẫu, công văn được dùng để gửi đến cơ quan hải quan.

 Toàn bộ biểu mẫu, công văn dùng để gửi cơ quan hải quan

1. Biểu mẫu tờ khai hải quan, phụ lục tờ khai hải quan giấy (có hướng dẫn cách ghi các chỉ tiêu thông tin trên các biểu mẫu).

2. Biểu mẫu về thủ tục hải quan

- Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.

- Đơn đề nghị hủy tờ khai.

- Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản.

- Thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ NL, VT, MMTB và SP xuất khẩu.

- Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu loại hình.

- Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ NL, VT nhập khẩu.

- Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư xuất khẩu loại hình đặt gia công ở nước ngoài, DNCX.

- Báo cáo quyết  toán nhập-xuất-tồn tình hình sử dụng sản phẩm nhập khẩu.

- Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

- Thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục của hợp đồng gia công.

- Thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại.

- Báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài DNCX.

- Báo cáo hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng xây dựng.

- Bản kê vận chuyển hàng hóa quá cảnh/trung chuyển.

- Văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa.

- Bảng kê số thuế nhập khẩu phải nộp.

- Báo cáo tình hình hoạt động của kho ngoại quan.

- Danh mục hàng hóa đóng ghép chung container xuất khẩu.

- Báo cáo hàng hóa nhập, xuất, tồn kho CFS.

- Bảng tổng hợp chứng từ theo từng lần giao nhận hàng hóa.

- Bảng kê số hiệu container xuất khẩu.

- Văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất.

- Văn bản thông báo thay đổi tên phương tiện vận tải xuất cảnh.

- Văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất.

- Công văn giải trình theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

- Thông báo chuyển tiếp nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác.

- Thông báo về việc hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố.

3. Biểu mẫu về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Đơn đề nghị về việc xác định trước mã số.

- Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan.

- Công văn đề nghị không thu thuế.

- Bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm trong định mức thực tế để sản xuất hàng xuất khẩu.

- Danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Công văn về việc đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu.

- Báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

- Công văn đề nghị hoàn nộp thừa (Trường hợp hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa).

- Biểu mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ.

- Biểu mẫu đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

- Công văn về việc đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Duy Thịnh

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!
Ý kiến bạn đọc ()

Tôi muốn tìm hiểu về các vấn đề đăng khai hải quan

(Tamnguyenminhtam) - 11/07/2019   Trả lời

2,828