Tổng hợp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người NN tại Việt Nam

Thông tư 04/2016/TT-BNG đã được Bộ Ngoại giao ký ban hành hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

Cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

  • Công hàm đề nghị cấp thẻ tạm trú của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam;

  • Đối với trường hợp thay biên chế hoặc bổ sung biên chế mới của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì công hàm đề nghị cấp thẻ tạm trú cần ghi rõ họ tên, chức danh của người được thay biên chế hoặc người được bổ sung biên chế;

  • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú, có xác nhận của người có thẩm quyền và dấu của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam;

  • Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người nước ngoài;

  • Trường hợp người nước ngoài thuộc diện tăng biên chế của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì ngoài các giấy tờ quy định trên, cần bổ sung công hàm của Bộ Ngoại giao nước cử thông báo về việc tăng biên chế.

Xem thời hạn của thẻ tạm trú tại Thông tư 04/2016/TT-BNG có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

138

Văn bản liên quan