Tổng hợp yêu cầu phát xạ, bức xạ cho các thiết bị loại A

20:08, 09/11/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây ban hành Thông tư 08/2018/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ.

Theo đó, tùy vào tần số trên hoặc dưới 1 GHz thì sẽ có yêu cầu phát xạ, bức xạ cho các thiết bị loại A khác nhau, cụ thể quy định như sau:

Yêu cầu phát xạ bức xạ tại các tần số đến 1 GHz cho thiết bị loại A

Điều khoản

Dải tần số

(MHz)

Phép đo

Giới hạn    loại A

dB(µV/m)

Thiết bị
(xem Bảng 1)

Khoảng cách
(m)

Loại bộ tách sóng/băng thông

2.1

30 đến 230

OATS/SAC

10

Tựa đỉnh/120 kHz

40

230 đến 1 000

OATS/SAC

10

Tựa đỉnh/120 kHz

47

2.2

30 đến 230

OATS/SAC

3

Tựa đỉnh/120 kHz

50

230 đến 1 000

OATS/SAC

3

Tựa đỉnh/120 kHz

57

2.3

30 đến 230

FAR

10

Tựa đỉnh/120 kHz

42 đến 35

230 đến 1 000

FAR

10

Tựa đỉnh/120 kHz

42

2.4

30 đến 230

FAR

3

Tựa đỉnh/120 kHz

52 đến 45

230 đến 1 000

FAR

3

Tựa đỉnh/120 kHz

52

Áp dụng điều khoản 2.1 hoặc 2.2 hoặc 2.3 hoặc 2.4 của Bảng 2 trong toàn bộ dải tần số

Yêu cầu phát xạ bức xạ tại các tần số lớn hơn 1 GHz cho thiết bị loại A

Điều khoản

Dải tần số

(MHz)

Phép đo

Giới hạn loại A

dB(µV/m)

Thiết bị
(xem Bảng 1)

Khoảng cách
(m)

Loại bộ tách sóng/băng thông

3.1

1 000 đến 3 000

 

FSOATS

 

 

3

Trung bình/1 MHz

56

3 000 đến 6 000

60

3.2

1 000 đến 3 000

Đỉnh/1 MHz

76

3 000 đến 6 000

80

Áp dụng các điều khoản 3.1 và 3.2 của Bảng 3 trong toàn bộ dải tần số từ 1 000 MHz đến tần số yêu cầu cao nhất của phép đo được lấy theo Bảng 14

 

Xem thêm yêu cầu phát xạ cho các thiết bị loại B tại Thông tư 08/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

117