Trách nhiệm, thẩm quyền bảo quản vật chứng là chất độc

Thông tư 135/2017/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành vào ngày 26/5/2017 quy định cụ thể những cơ quan có nhiệm vụ bảo quản vật chứng là chất độc.

Theo đó Thông tư 135 quy định các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản vật chứng gồm:

  • Kho phòng hóa thuộc Phòng Hóa học các quân khu, Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc thuộc phạm vi quản lý của Ngành Hóa học.

  • Viện Y học dự phòng Quân đội, Trung tâm Y học dự phòng Quân đội, quản lý, bảo quản vật chứng là vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng độc hại, vắc-xin thuộc phạm vi quản lý của Ngành Quân y.

  • Viện Pháp y Quân đội, các bệnh viện Quân đội trên địa bàn quân khu và Thủ đô Hà Nội quản lý, bảo quản vật chứng là mẫu máu, mô, bộ phận cơ thể người và các vật chứng khác liên quan đến lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của Ngành Quân y.

Xem chi tiết Thông tư 135/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

87

Văn bản liên quan