Trình tự đề nghị bổ nhiệm Thủ trưởng cơ quan quản lý THAHS thuộc BQP

Vừa qua,Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thống nhất ban hành Thông tư 183/2019/TT-BQP quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội.

trinh tu de nghi bo nhiem thu truong co quan THAHS thuoc BQP, Thong tu 183/2019/TT-BQP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Điều 10 Thông tư 183/2019/TT-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu như sau:

Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

  • Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu theo đề nghị của cấp ủy quân khu, Quân đoàn 3 và Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng;

  • Kiểm tra hồ sơ, quy trình tiến hành; báo cáo Hội đồng thi tuyển điều tra viên Bộ Quốc phòng kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

Hội đồng thi tuyển điều tra viên Bộ Quốc phòng xét duyệt và đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, đồng thời về việc đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan Điều tra hình sự các cấp.

Ngoài ra, Thông tư hướng dẫn hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức gồm:

a) Công văn đề nghị của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;

b) Bản tóm tắt lý lịch (T63) do cơ quan cán bộ trích;

c) Danh sách trích ngang cán bộ (DS84) do cơ quan Điều tra quân khu và tương đương lập, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan điều tra và Trưởng phòng cán bộ;

d) Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ có liên quan;

đ) Bản phô tô các quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ;

e) Tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm, cách chức.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 183/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 22/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

57

Văn bản liên quan