Trọn bộ 10 công văn hướng dẫn chi tiết thực hiện về hóa đơn điện tử

Nhằm giúp quý khách hàng dễ dàng cập nhật các văn bản để thuận tiện cho quá trình làm việc, Thư Ký Luật chia sẻ đến mọi người 10 Công văn hướng dẫn các quy định thực hiện về hóa đơn điện tử sau đây.

 Trọn bộ 10 Công văn hướng dẫn quy định về hóa đơn điện tử

1. Công văn 1193/TCT-CS về nội dung và thời điểm lập hóa đơn điện tử

2. Công văn 5242/TCT-CS về khởi tạo hóa đơn điện tử

3. Công văn 5117/TCT-CS về điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử

4. Công văn 14192/BTC-TCT về giới thiệu một số nội dung tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

5. Công văn 5058/TCT-CS về xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

6. Công văn 4311/TCT-CS về thời gian thực hiện hóa đơn điện tử

7. Công văn 4763/TCT-CS bổ sung cho Công văn 4311/TCT-CS về thời gian thực hiện hóa đơn điện tử

8. Công văn 2011/TCT-CS hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử

9. Công văn 673/TCT-CS hướng dẫn tiêu thức chữ ký điện tử và chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

10. Công văn 2818/TCT-DNL hướng dẫn về thực hiện hóa đơn điện tử

Ngoài ra, mọi người có thể tham khảo thêm các quy định về hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã có hiệu lực từ tháng 11/2018.

Duy Thịnh

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

400