Từ 01/7/2019, thay đổi tiền lương tính đóng BHXH người lao động nên biết

Với việc Nghị định 38/2019/NĐ-CP về tăng lương cơ sở được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 thì tiền lương tính đóng BHXH của người lao động cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể.

 Toàn bộ quy trình, hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội mới nhất

Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định nếu tiền lương cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP vừa được ban hành với quy định tăng mức lương cơ sở lên mức 1,49 triệu đồng, do đó mức tiền lương tối đa tính đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ thay đổi đáng kể.

Mức tiền lương tối đa tính đóng BHXH từ ngày 01/7/2019 = 1,49 triệu đồng x 20 = 29,8 triệu đồng (mức hiện hành là 27,8 triệu đồng tương ứng với mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng).

Căn cứ vào tiền lương tính đóng BHXH cùng với tỷ lệ trích đóng các quỹ BHXH thì sẽ tính được mức đóng BHXH hàng tháng của người lao động, trong đó người lao động đóng 8% vào quỹ BHXH, 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp và 1,5% vào quỹ BHYT.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

9,106