Từ 15/03/2020, tiến hành điều tra tai nạn hàng hải trong trường hợp nào?

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

Theo quy định, điều tra tai nạn hàng hải là việc xác định điều kiện, hoàn cảnh, nguyên nhân hay những khả năng có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn hàng hải nhằm có những biện pháp hữu hiệu phòng tránh và hạn chế tai nạn tương tự. Điều tra tai nạn hàng hải không xác định trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý của các bên và tai nạn hàng hải phải được điều tra đúng quy định, kịp thời, toàn diện và khách quan.

truong hop dieu tra tai nan hang hai, Thong tu 01/2020/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Điều 11 Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định tiến hành điều tra tai nạn hàng hải trong 02 trường hợp sau đây:

- Tai nạn hàng hải nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng phải được điều tra.

- Các tai nạn hàng hải ít nghiêm trọng có thể được điều tra hay không điều tra do Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định. Trường hợp không điều tra, Cảng vụ hàng hải phải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam.

Về thẩm quyền điều tra tai nạn hàng hải: Giám đốc Cảng vụ hàng hải khu vực có trách nhiệm tổ chức điều tra tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý và tai nạn hàng hải khác do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giao.

Tuy nhiên, trong trường hợp tai nạn hàng hải xảy ra tại vùng nước cảng biển, tàu biển liên quan đến tai nạn tiếp tục hành trình đến vị trí neo đậu được chỉ định tại vùng nước cảng biển khác, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định giao tổ chức điều tra tai nạn hàng hải đó cho Cảng vụ hàng hải nơi xảy ra tai nạn hoặc nơi tàu biển neo đậu. Khi tàu đến vị trí neo đậu được chỉ định trong vùng nước cảng biển thuộc khu vực quản lý, Giám đốc Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm cử ngay người có chuyên môn, nghiệp vụ lên tàu kiểm tra hiện trường và thu thập các chứng cứ. 

Thêm nữa, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định giao tổ chức điều tra tai nạn hàng hải xảy ra ngoài vùng nước cảng biển Việt Nam cho một Cảng vụ hàng hải phù hợp.

Xem chi tiết tại Thông tư 01/2020/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/3/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

269

Văn bản liên quan