Ưu tiên tuyển chọn quân nhân là người dân tộc thiểu số

Ưu tiên tuyển chọn quân nhân là người dân tộc thiểu số
Thủy Phú

Đây là một trong những nguyên tắc tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được quy định tại Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015.

 

Theo đó ưu tiên tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đối với các đối tượng sau:

  • Hạ sĩ quan, binh sĩ có thành tích xuất sắc phục vụ trong Quân đội nhân dân;
  • Người có chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi;
  • Người có tài năng;
  • Người dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, việc tuyển chọn, tuyển dụng còn phải tuân theo các nguyên tắc sau:

  • Theo yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của Quân đội nhân dân.
  • Bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và bình đẳng giới.
  • Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
  • Đúng vị trí việc làm, chức danh và đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Gởi câu hỏi

253

Văn bản liên quan