Vận chuyển máu và chế phẩm máu phải đảm bảo yêu cầu gì?

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 26/2013/TT- BYT do Bộ Y tế ban hành hướng dẫn hoạt động truyền máu.

Theo đó, việc vận chuyển máu và chế phẩm máu phải tuân thủ các yêu cầu được quy định tại Điều 20 Thông tư 26/2013/TT- BYT, cụ thể như sau:

yeu cau khi van chuyen mau va che pham mau, Thong tu 26/2013/TT- BYT

Hình minh họa (nguồn Internet)

  • Thứ nhất: Về Thiết bị, phương tiện vận chuyển phải duy trì được nhiệt độ phù hợp với yêu cầu bảo quản từng loại máu và chế phẩm máu.

  • Thứ hai: Việc vận chuyển đơn vị máu phải bảo đảm an toàn, kiểm soát, theo dõi được nhiệt độ và thời gian vận chuyển theo yêu cầu sau:

    • Đối với máu toàn phần và khối hồng cầu: bảo đảm duy trì nhiệt độ trong khoang vận chuyển từ 1oC đến 10oC trong suốt quá trình vận chuyển; máu toàn phần dùng để điều chế khối tiểu cầu được bảo quản, vận chuyển theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 22 Thông tư này;

    • Đối với khối tiểu cầu và khối bạch cầu: bảo đảm duy trì nhiệt độ trong khoang vận chuyển từ 20oC đến 24oC;

    • Đối với huyết tương và các chế phẩm máu đông lạnh: bảo đảm duy trì nhiệt độ trong khoang vận chuyển từ âm 18oC (-18oC) trở xuống;

    • Đá lạnh dùng để bảo quản không được đặt tiếp xúc trực tiếp với túi máu.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 26/2013/TT- BYT có hiệu lực từ 15/11/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

62

Văn bản liên quan