"Vợ chồng" chia tài sản như thế nào khi không đăng ký kết hôn?

"Vợ chồng" chia tài sản như thế nào khi không đăng ký kết hôn?
Duy Thịnh

Hiện nay có rất nhiều cặp đôi yêu nhau, đưa nhau về sống chung dưới một mái nhà, sớm tối đầu ấp tay gối, quan tâm lo lắng cho nhau, chẳng khác vợ chồng nhưng lại không đăng ký kết hôn. Rồi đến một ngày, tình cảm rạn nứt, một trong hai bên không còn muốn chung sống với nhau nữa. Vậy khi đó tài sản giữa hai người sẽ được phân chia như thế nào? Câu trả lời sẽ có ở bài viết dưới đây.

 

Lợi ích của việc đăng ký kết hôn, đó là sự chứng thực rõ ràng, có cơ sở về mối quan hệ vợ chồng của nam và nữ, theo đó quan hệ vợ chồng được pháp luật công nhận và các vấn đề liên quan giữa vợ chồng được điều chỉnh bởi Luật Hôn nhân gia đình, trong đó có việc phân chia tài sản của vợ chồng khi hai người ly hôn. Ngược lại, những cặp nam nữ dù sống chung với nhau như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn sẽ không được pháp luật công nhận và việc phân chia tài sản hay xác định tài sản chung, tài sản riêng sẽ không được điều chỉnh bởi Luật Hôn nhân gia đình. Câu hỏi đặt ra là Luật nào sẽ điều chỉnh vấn đề chia tài sản giữa hai người sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn?

Điều 16 Luật Hôn nhân gia đình quy định:

  1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Theo đó, truờng hợp các bạn chỉ sống chung mà không đăng ký kết hôn thì các tài sản được hình thành trong khoảng thời gian hai người sống chung có thể được xem là tài sản thuộc sở hữu chung, nếu chia tay thì việc phân chia tài sản chung có thể được giải quyết theo thỏa thuận của hai bên.

Phải nói thêm rằng vì quan hệ vợ chồng không được công nhận do không đăng ký kết hôn, cho nên mối quan hệ này chỉ được coi là sự kiện nam nữ sống chung với nhau, trường hợp các bạn không còn muốn sống chung với nhau thì không cần phải thực hiện thủ tục ly hôn. Và nếu hai bên không thỏa thuận được với nhau về việc phân chia tài sản, lúc này việc giải quyết phải được áp dụng theo Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể được quy định tại điều 219 về chia tài sản thuộc sở chung: 

  1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.
  2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
    Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

 

Như vậy, dựa vào các quy định đã nêu ở trên, việc phân chia tài sản trước hết sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa hai bên, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì có thể khởi kiện ra tòa án. Đối với các tài sản mà bạn có căn cứ chứng minh có sự đóng góp bằng công sức hoặc tiền bạc của mình vào sự tạo lập nên tài sản thì tài sản đó được xem là tài sản thuộc sở hữu chung, và việc phân chia sẽ dựa theo công sức đóng góp của mỗi bên. Đối với những tài sản do bạn tự tạo lập nên sẽ là tài sản riêng và không cần phải phân chia.

Gởi câu hỏi

907

Văn bản liên quan