Vợ chồng ly hôn, con ngoài giá thú có được chia tài sản?

Bố tôi có con riêng với người khác không giá thú. Mới đây bố mẹ tôi ly dị, vậy tài sản chung của bố mẹ tôi có phải chia cho người con này không.

Bố tôi có con riêng 5 tuổi với người khác không giá thú. Mới đây bố mẹ tôi ly dị, vậy tài sản chung của bố mẹ tôi có phải chia cho người con ngoài giá thú kia không khi họ cũng không đòi hỏi?

Luật sư tư vấn:

Từ những chia sẻ của bạn, chúng tôi xin tư vấn trong trường hợp này như sau:

Điều 33, Luật Hôn nhân Gia đình quy định về tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân “gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân..., tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”

Khi bố mẹ bạn ly hôn, tài sản chung của bố mẹ bạn sẽ chia theo thỏa thuận, trường hợp không có thỏa thuận sẽ được chia theo luật định (Theo Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13).

Khoản 2, Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi”. Như vậy, tài sản chung của bố mẹ bạn khi ly hôn sẽ chia cho bố mẹ bạn theo thỏa thuận hoặc nếu không theo thỏa thuận sẽ chia theo nguyên tắc của pháp luật là chia đôi. Ngoài ra, tòa án nhân dân còn dựa vào một số yếu tố sau để chia tài sản:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

  • Như vậy, về nguyên tắc của pháp luật hôn nhân gia đình, tài sản chung của bố mẹ bạn sẽ không phải chia cho con riêng ngoài giá thú của bố bạn. Nếu không có thỏa thuận gì, tòa án sẽ xác định tài sản chung của bố mẹ bạn và chia đôi số tài sản trên.

Theo vov.vn

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan