Xác định đối tượng cung cấp DV bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới

Mới đây, Chỉnh phủ vừa ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP.

Theo đó, Khoản 11 Điều 1 Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 90 Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới, cụ thể sau đây:

xac dinh doi tuong cung cap dich vu bao hiem moi gioi bao hiem qua bien gioi, Nghi dinh 80/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới (sau đây gọi là cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới) là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại trong đó có thỏa thuận về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

  • Đối tượng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới là cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên giới, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới (doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức khác có tư cách pháp nhân) theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trong đó có thỏa thuận về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới.

Ngoài ra, Nghị định này cũng nêu rõ các dịch vụ tái bảo hiểm, bảo hiểm hàng hải quốc tế, bảo hiểm hàng không quốc tế, môi giới tái bảo hiểm quốc tế thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và thông lệ tốt nhất.

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 80/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan