Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền?

Bạn đọc Nông Văn Nam ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên hỏi: Tòa soạn cho biết, xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Tại Điều 13, Chương II, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định như sau:

Trong trường hợp việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền thì khi có yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu hai bên thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước.

Theo Quân đội nhân dân Online

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan