Xử phạt vi phạm về xả nước thải vào nguồn nước

Đề nghị Tòa soạn báo cho biết, xử phạt đối với vi phạm quy định của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được pháp luật quy định như thế nào? - Phùng Quang Hải (huyện Hoài Đức)

Trả lời:

Theo Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 3-4-2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, tại Điều 20 Nghị định này quy định xử phạt vi phạm quy định của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động xả nước thải vào nguồn nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; b) Không báo cáo kịp thời về cơ quan cấp phép và cơ quan chức năng ở địa phương trong trường hợp có sự cố ô nhiễm nguồn nước do hành vi xả nước thải gây ra.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Xả nước thải vào nguồn nước không đúng vị trí, tọa độ quy định trong giấy phép; b) Xả nước thải vào nguồn nước không đúng chế độ, phương thức quy định trong giấy phép.

3. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Thu gom nước thải không đúng thiết kế theo quy định của giấy phép; b) Vận hành hệ thống xử lý nước thải không đúng quy trình vận hành theo quy định của giấy phép; c) Không chuẩn bị nhân lực, trang bị các phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước; d) Tự ý cho tổ chức, cá nhân khác xả nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải do mình đầu tư, quản lý, vận hành không đúng quy định của giấy phép.

4. Đối với hành vi xả nước thải vào nguồn nước vượt quá lưu lượng quy định trong giấy phép thì phần lưu lượng vượt quá quy định áp dụng xử phạt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và Khoản 8 Điều 19 của Nghị định này.

5. Đối với hành vi xả nước thải vào nguồn nước có hàm lượng chất ô nhiễm vượt quá giới hạn quy định trong giấy phép thì áp dụng xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trong thời hạn từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước trong trường hợp hành vi vi phạm quy định tại Điều này gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước.

Nguồn: Hà Nội Mới

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

85