Yêu cầu về người trực tiếp thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm

Đây là một trong những điểm cần lưu ý trong Thông tư 57/2015/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ban hành ngày 30/12/2015.

Theo đó, người trực tiếp thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Thông tư 57/2015/TT-BYT, cụ thể người đó phải:

  • Có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đã được đào tạo về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (công nhận chứng nhận, chứng chỉ của cán bộ thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm nếu được đào tạo ở nước ngoài, tại các cơ sở đủ tiêu chuẩn, được tổ chức đào tạo như điều kiện ở Việt Nam trở lên).

  • Có xác nhận đã trực tiếp thực hiện ít nhất 20 chu kỳ điều trị vô sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

  • Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh.

Xem chi tiết tại Thông tư 57/2015/TT-BYT có hiệu lực 15/02/2016.

-Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

59

Văn bản liên quan