Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017
  • Xài tiền người khác chuyển nhầm có thể bị phạt tù đến 07 năm
  • Xài tiền người khác chuyển nhầm có thể bị phạt tù đến 07 năm
  • 08:00, 19/10/2020
  • Trên thực tế, việc xài tiền người khác chuyển nhầm có thể xuất phát từ lỗi vô ý hoặc cố ý. Trường hợp cố ý, chủ tài khoản biết rõ số tiền do người khác chuyển nhầm, không thuộc sở hữu của mình nhưng vẫn sử dụng có thể bị phạt tù đến 07 năm.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018