Cẩm nang Pháp lý Doanh nghiệp
 • Quyền hạn của cổ đông trong công ty cổ phần
 • Quyền hạn của cổ đông trong công ty cổ phần
 • 15:19, 01/11/2017
 • Theo Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có 4 loại cổ đông, bao gồm: cổ đông phổ thông, cổ đông sáng lập, cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại. Quyền hạn của từng loại cổ đông sẽ được thể hiện thông qua bảng dưới đây:
 • Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH và công ty cổ phần
 • Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH và công ty cổ phần
 • 15:15, 14/10/2017
 • Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần muốn mua lại phần vốn góp của các thành viên cổ đông thì phải tuân thủ các quy định tại điều 52, 129, 130, 131 Luật Doanh nghiệp 2014. Các quy định cụ thể như sau:
 • Các mẫu đơn sử dụng cho giải thể công ty
 • Các mẫu đơn sử dụng cho giải thể công ty
 • 16:57, 13/06/2017
 • Bên cạnh việc nắm vững các thủ tục giải thể doanh nghiệp (hay công ty) theo quy định pháp luật, chủ công ty cũng cần chuẩn bị thật tốt một số giấy tờ, hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT như sau:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018