Cán bộ công chức
  • 12 chính sách mới tác động đến mọi cán bộ, công chức từ 01/7/2020
  • 12 chính sách mới tác động đến mọi cán bộ, công chức từ 01/7/2020
  • 15:27, 24/06/2020
  • Chỉ còn 01 tuần nữa, cán bộ, công chức cả nước sẽ bước sang một mốc thời gian quan trọng với hàng loạt chính sách mới ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình. Cụ thể, kể từ ngày 01/7/2020, 12 chính sách mới sau đây sẽ đồng loạt có hiệu lực áp dụng.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018