• Hướng dẫn chi tiết đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020
  • Hướng dẫn chi tiết đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020
  • 10:28, 03/12/2020
  • Để nâng cao ý thức, trách nhiệm, đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế của đảng viên, hàng năm các cơ quan, tổ chức đều tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018