Cán bộ, công chức, viên chức
 • Các hình thức kỷ luật công chức trong năm 2020
 • Các hình thức kỷ luật công chức trong năm 2020
 • 16:00, 04/03/2020
 • Ngày 1-7-2020, Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực với nhiều quy định về việc kỷ luật công chức cũng được sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là về kỷ luật công chức không hoàn thành nhiệm vụ.
 • Công chức, viên chức nhiều địa phương sắp được tăng thêm thu nhập
 • Công chức, viên chức nhiều địa phương sắp được tăng thêm thu nhập
 • 14:00, 04/03/2020
 • Việc áp dụng cơ chế thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được mở rộng ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội.
 • Bổ sung thêm hình thức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức
 • Bổ sung thêm hình thức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức
 • 15:03, 27/02/2020
 • Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đang được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến đóng góp và dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm 2020.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018