cán bộ công chức viên chức
  • Cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí cho CBCCVC từ 01/7/2020
  • Cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí cho CBCCVC từ 01/7/2020
  • 10:10, 28/04/2020
  • Đây là nội dung nổi bật trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị -xã hội và hội.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018