02 trường hợp đi nghĩa vụ công an được chuyển sang phục vụ chuyên nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trong đó đáng chú ý là quy định về các trường hợp tham gia nghĩa vụ công an được chuyển sang phục vụ chuyên nghiệp.

Theo đó, quy định tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP nêu rõ 02 trường hợp thực hiện nghĩa vụ công an được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp gồm:

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hàng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh Công an nhân dân, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp nêu trên, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Việc xét tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2019 và thay thế Nghị định 129/2015/NĐ-CP.

Duy Thịnh

4,110

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan