03 hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức về hưu bị phát hiện vi phạm

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Đáng chú ý là nội dung quy định về các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã về hưu, nghỉ việc mới phát hiện vi phạm.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo theo Khoản 16 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 84 Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

1. Khiển trách.

2. Cảnh cáo.

3. Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm.

Như vậy, nếu nội dung này tai Dự thảo được thông qua thì từ ngày 01/01/2020, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trước đó vẫn sẽ bị xử lý kỷ luật theo một trong 03 hình thức nêu trên dù đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

Ngoài ra, theo Dự thảo, từ ngày 01/01/2020 cũng sẽ không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức đối với cán bộ, công chức nhằm siết chặt quy định về kỉ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm.

Nguyễn Trinh 

4,477

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan