33 điểm mới trong Quy định kỷ luật Đảng viên - Phần 2

Tiếp tục bài viết trước, Thư Ký Luật xin gửi đến quý độc giả phần tiếp các điểm mới trong quy định kỷ luật Đảng viên.

 

>>> 33 điểm mới trong Quy định kỷ luật Đảng viên - Phần 1 <<<

12. Trong phạm vi tuyên truyền, phát ngôn, Đảng viên không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính sẽ bị kỷ luật cảnh cáo.

 

13. Đảng viên có hành vi cung cấp thông tin gây nguy hại đến lợi ích của nhà nước, quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và trật tự an toàn xã hội sẽ bị kỷ luật cảnh cáo, cách chức.

 

14. Đảng viên có hành vi làm mất thẻ Đảng viên không lý do chính đáng hoặc sử dụng thẻ Đảng viên sai mục đích; thực hiện không đúng quy định về chuyển sinh hoạt của Đảng hoặc nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng không đúng quy định, không viết phiếu báo cáo sinh hoạt Đảng  của Đảng viên sẽ bị kỷ luật khiển trách.

 

15. Trong công tác tổ chức, cán bộ, bổ sung một số hành vi sẽ bị xử lý kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng:

- Cố ý tham mưu cho cấp trên quyết định hoặc cho ý kiến về công tác, tổ chức cán bộ không đúng nguyên tắc, quy định, thủ tục, thẩm quyền, tiêu chuẩn.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn người đứng đầu để quyết định không đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền về công tác tổ chức cán bộ.

- Thiếu trung thực, gương mẫu, biết mình không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng vẫn tìm mọi cách để các cơ quan tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu bầu, ứng cử, khen thưởng đối với mình trái quy định.

- Thiếu trách nhiệm hoặc do có động cơ cá nhân làm thất lạc hoặc mất hồ sơ cán bộ, Đảng viên, tài liệu hồ sơ của Tổ chức Đảng thuộc trách nhiệm quản lý; cung cấp hồ sơ cán bộ, hồ sơ Đảng viên cho người không có trách nhiệm biết là trái quy định.

Ảnh minh họa

 

16. Trong công tác tổ chức, cán bộ, bổ sung một số hành vi sẽ bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng:

- Làm giả hồ sơ để được xét đi học, tiếp nhận vào các cơ quan, tổ chức.

- Dùng thẻ Đảng viên để vay tiền, vay tài sản.

 

17. Đảng viên thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội sẽ bị xử lý kỷ luật cảnh cáo.

 

18. Đảng viên cố ý tham mưu việc quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, khởi tố bị can hoặc tạm giữ, tạm giam người trái quy định của pháp luật sẽ bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.

 

19. Đảng viên có hành vi chiếm giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứng, làm sai lệch hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán sẽ bị kỷ luật cảnh cáo, cách chức.

 

20. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, bổ sung một số hành vi sẽ bị kỷ luật khiển trách:

- Không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc kê khai tài sản của tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp quản lý trái quy định.

- Buông lỏng lãnh đạo, quản lý để gây ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách những không chủ động phát hiện, xử lý.

- Tổ chức du lịch, tặng quà để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi cho bản thân hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mà mình tham gia.

- Tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt để tặng – nhận quà với động cơ vụ lợi.

 

21. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, bổ sung một số hành vi sẽ bị kỷ luật cảnh cáo, cách chức:

- Tạo điều kiện để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các nghề thuộc lĩnh vực mình hoặc đơn vị mình trực tiếp phụ trách trái quy định nhằm trục lợi.

- Kê khai tài sản và giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thực.

 

22. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, bổ sung một số hành vi sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng:

- Cố ý không chỉ đạo và tổ chức thực hiện thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng.

- Lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che hoặc cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để làm trái quy định, trục lợi; dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng.

- Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực hiện công vụ.

- Tham ô tài sản, lợi dụng chính sách an sinh xã hội và quỹ cứu trợ, cứu nạn để tham nhũng ; lợi dụng việc lập các loại quỹ để trục lợi.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham mưu, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu hoặc quyết định đầu tư, cấp phép, quyết định tỷ lệ phần vốn của Nhà nước trong các doanh nghiệp nhằm trục lợi dưới mọi hình thức.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác hoặc giả mạo trong công tác để trục lợi hoặc khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, của tập thể nhằm trục lợi.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao để bao che, tiếp tay cho người có hành vi vi phạm pháp luật; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, ân giảm vì vụ lợi.

Còn tiếp...

1,633

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan